Pytania komisji podczas egzaminu ustnego z języka polskiego

Jakie pytania zadaje komisja? – matura ustna

Tym razem o obrzędach i obyczajach ludowych w literaturze, motywie snu i motywie tańca. Mam nadzieję, że i te moje podpowiedzi przypadną wam do gustu. Egzamin ustny z języka polskiego zbliża się do półmetka. Mam nadzieję, że dobrze wam pójdzie.

1. Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze.

Lektury:

1) Chłopi – Reymont
2) Pan Tadeusz – Mickiewicz
3) Nad Niemnem – Orzeszkowa
4) Dziady cz. II – Mickiewicz
5) Pieśń o Sobótce – Kochanowski

Jakie pytania zadaje komisja?
a) Dlaczego obrzędy ludowe są tak często przedstawiane w literaturze romantyzmu? (konkretnie – ballady, poematy, dramaty)
b) Jakie znaczenie ma przedstawienie ludowości w pozytywizmie?
c) W jakich innych dziedzinach sztuki można znaleźć bogate indpieracje obrzędowością? Proszę podać przykłady.
d) Jakie znaczenie dla bohaterów Chłopów miały obrzędy i obyczaje? Czy można powiedzieć, że jest to podobne znaczenie jak dla bohaterów “Nad Niemnem”?


2. Temat: Motyw snu w literaturze różnych epok.

Lektury:
- Życie snem – Calderon
-  Tren XIX – Kochanowski
- Dziady cz. III – Mickiewicz
- Sklepy cynamonowe – Schulz

Jakie pytania zadaje komisja?
a)W jakich innych utworach pojawia sie motyw życie-snem? Jak jest w nich przedstawiony?
b) Jakie funkcje spełnia motyw życia jako snu?
c) Jak nazywamy motyw życia jako snu? O jakich jego wyznacvznikach możemy mówić?
d) Czym różni się motyw oniryczny w romantyzmie i dwudziestoleciu międzywojennym?

3. Temat: Motyw tańca w literaturze i sztuce.

Lektury:
- Mickiewicz Adam – Pan Tadeusz
- Wyspiański S. – Wesele
- Reymont W. – Chłopi
- Baczyński K.K.- Sur le pont d’ Avignon
- Mrożek S. – Tango

Sztuka:
- E. Degasa – reprodukcja obrazu „Niebieskie tancerki”
- Edward Munch -  reprodukcja obrazu „Taniec życia”
- Teodor Axentowicz-  reprodukcja obrazu ”Kołomyjka”

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Czemu służy przedstawianie tańca w literagturze i sztuce? Jak sie Pani/u wydaje?
b) Czym różnią sie przedstawienia tańca Degasa i Muncha? Od czego zależy to, w jaki sposó taniec zostaje przedstawiony?
c)Proszę porównać znaczenie tańca w “Weselu” i “Tangu” – co je łączy a co dzieli?
d) Jakie znaczenie niesie motyw tańca w “Panu Tadeuszu”? O jakich jego innych funkcjach można mówić?

Pytania komisji – prezentacja maturalna

Pytania komisji – prezentacja maturalna

Tym  razem zajmę się motywem podróży i wędrówki. Wykorzystam też motyw brzydoty i turpizm, który wybrało wielu maturzystów. Dodatkowo, opiszę poszukiwanie sensu życia i znajdowanie jego celu. Pytania jakie zadaje komisja podczas egzaminu z języka polskiego mogą być różne – moje propozycje to dobry sposób na przetestowanie elokwencji a również znajomości tematu prezentacji maturalnej.

Temat: Motyw podróży, motyw wędrówki – Podroż jako przygoda i doświadczenie.

Lektury:
- Kordian – Słowacki
- Kandyd – Wolter
- Król Edyp – Sofokles
- Odyseja – Homer
- Pielgrzym z sonetów Krymskich – Mickiewicz

Jakie pytania może zadać komisja?
a) W jaki sposób podróż wpływa na działania i życie bohaterów literackich?
b) Jaka była geneza “Sonetów krymskich”? Dlaczego według Pani/Pana, Mickiewicz opisał Krym?
c) W jakich innych utworach podróż (wędrówka) wypływa na życie bohaterów? Dlaczego?
d) Dlaczego w romantyzmie motyw wędrówki był tak popularny?

2. Temat: Motyw brzydoty w literaturze i sztuce.

Lektury:
- “Boska komedia” Dantego Alighieri
- “Padlina” Charlesa Baudelaire
- “Czyści”- Stanisława Grochowiaka

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Proszę określić cechy turpizmu i przedstawić je na konkretnym przykładzie?
b) Czemu służy użycie motywu brzydoty w twórczości Baudelaire’a?
c) Jak zmieniały się obrazy brzydoty i ich funkcje w literaturze?
d) W jakich innych utworach literackich motyw brzydoty jest ważny?

3. Temat: Ludzie poszukujący celu i sensu w życiu – motyw poszukiwania sensu w życiu.

Lektury:

- Kordian – Słowacki
- Lalka – Prus
- Przedwiośnie – Żeromski
- Tango – Mrożek

Jakie pytania może zadać komisja?

a)  Czy sposób poszukiwania celu w życiu przez bohaterów literackich zmieniał się na przestrzeni wieków?
b) Z jakimi wartościami łączyło się poszukiwanie celu w życiu bohaterów romantycznych?
c) Jakie są różnice w poszukiwaniu sensu życia przez bohaterów romantycznych i pozytywistycznych?
d) Dlaczego poszukiwanie celu w życiu bohaterów “Tanga” odczytujemy przez pryzmat groteski?

Jakie pytania zadaje komisja?

Pytania komisji – matura ustna z języka polskiego

1. Temat: Różne obrazy domu rodzinnego w literaturze.

Lektury:

- Maria Konopnicka “Pieśń o domu”

- Małgorzata Musierowicz “Kwiat kalafiora”

- Józef Baran “Dom rodzinny”

- Maria Dąbrowska “Uśmiech dzieciństwa”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jak Pan/Pani uważa, dlaczego dom ma tak duże znaczenie w życiu człowieka?

b) Dlaczego wybrał/a Pan/i powieść M. Musierowicz?

c) W jakich innych dziełach literackich znajdziemy motyw domu?

d) Czy wizerunek domu zmienił się na przestrzeni wieków? Dlaczego tak/nie?

6. Temat: Wizerunek Żyda w literaturze.

Lektury:

- Lalka – Prus

- Mendel Gdański – Konopnicka

- Proszę panstwa do gazu – Borowski

- Początek – Szczypiorski

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Proszę określić stosunki polsko-żydowskie w XIX wieku na przykładzie wybranych lektur.

b) W jakich innych lekturach znajdziemy postaci Żydów. Jak zostały opisane?

c) Jakie cechy (charakteru) uznawano za “żydowskie” w XIX wieku?  Czy dziś możemy się z tym zgodzić? Dlaczego?

d) Czy literacki wizerunek Żyda na przestrzeni wieków zmienił się? Jeśli tak, to w jaki sposób?

7. Temat: Postawa człowieka wobec starości – motyw starości.

Lektury:

- Lalka -Prus

- Stary człowiek i morze – Hemingway

- Miłosierdzie gminy – Konopnicka

- Granica – Nałkowska

Jakie pytania może zadać komisja?

a) W jaki sposób osoby starsze są przedstawiane w literaturze? Jak można określić ich najważniejsze cechy?

b) Jakie funkcje spełnia osadzenie w utworze postaci w podeszłym wieku?

c) Dlaczego Rzecki nie potrafił odnaleźć się we współczesnym świecie?

d)  Która z wybranych przez Pana/ią lektur podobała się Panu/i najbardziej?

Pytania komisji na maturze ustnej

Jakie pytania zadaje komisja? – matura ustna – język polski

Kolejna porcja tematów i pytań komisji. Tym razem rozpatrzyłam problem mężczyzny na przełomie XIX i XX wieku, motywu szczęścia, motywu buntu a również języka polityków.

1. Temat: Wizerunek mężczyzny w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski.

Lektury:
- Zbrodnia i kara – F. Dostojewski
- Lalka – B. Prus
- Chłopi – W. Reymont
- Ludzie bezdomni – S. Żeromski

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Dlaczego wybrał/a Pan/Pani omawianie motywu mężczyzny w pozytywizmie i Młodej Polsce?

b) Co łączy a co dzieli Wokulskiego i Judyma?

c) Jak wygląda opozycja kobieta-mężczyzna w literaturze dwóch epok? (Jak przedstawiano kobiety, pod jakim kątem, jak “wypadały” kobiety przez pryzmat bohaterów męskich).

d) Dlaczego zdecydowała się Pani na temat opisujący mężczyzn?

2. Temat: Między szczęściem ogółu, a szczęściem własnym – postawa bohaterów literackich – motyw szczęścia.

Lektury:

- Konrad Wallenrod – A. Mickiewicz
- Kordian – J. Słowacki
- Ludzie bezdomni – S. Żeromski
- Dziady cz. III – A. Mickiewicz

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Co łączy a co dzieli bohaterów romantycznych i pozytywistycznych pod kątem poszukiwania szczęścia?

b) Jak można było osiągnąć szczęście w romantyzmie/pozytywizmie?

c) Dlaczego pisarze jak często poruszają temat poszukiwania szczęścia?

d) Jakie inne modele “szczęścia” możemy znaleźć w literaturze?

3. Temat: Bunt jako motyw utworów literackich.

Lektury:

- Camus Albert -  Dżuma
- Mickiewicz Adam – Konrad Wallenrod
- Mickiewicz Adam –   Dziady cz III
- Sofokles – Antygona
- Żeromski Stefan – Ludzie bezdomni

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czym charakteryzował się bunt romantyczny?

b) Czy uważa Pan/Pani, że Antygona miała rację? Dlaczego?

c) Jak dziś buntują się młodzi ludzie/literaci/poeci/ bohaterowie literaccy?

d) Dlaczego bunt  Konrada Wallenroda był skazany na porażkę?

4. Temat: Język polityków odzwierciedleniem kultury narodów.

Lektury:

- Marcin Poprawa – Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego
- Jerzy Bralczyk – O języku propagandy i polityki
-  Maciej Szymkiewicz – Sejm się śmieje

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czy można powiedzieć, że każda partia polityczna posiada swój konkretny język?

b) Jak język polityki wpływa na życie codzienne społeczeństwa?

c) Czy uważa Pani, że zastosowanie konkretnego języka, pozwoliłoby partii na wygranie wyborów? Dlaczego tak/nie?

d) Dlaczego wybrała Pani taki temat?

Pytania komisji – matura ustna z języka polskiego

Pytania komisji – matura ustna z języka polskiego

Kolejna porcja przykładowych tematów i pytań dla tych, którzy zdają maturę ustną z języka polskiego.

Tym razem zajęłam się motywem matki, ludzką maturą w dramatach Szekspira, szlacheckim polskim dworem i nieszczęśliwą romantyczną miłością. Mam nadzieję, że i ta podpowiedź wam się przyda. Zachęcam do dalszego wysyłania pytań dotyczących tego tematu w komentarzach albo przez formularz Listów do polonisty.

1. Temat: Motyw matki

Lektury:
- Biblia – Maryja podczas zwiastowania
- Granica – Z. Nałkowska
- Macierzyństwo – S. Wyspiański (obraz)
- Tren XIX – J. Kochanowski
- Antek – Prus
- Przedwiośnie – S. Żeromski
- Proszę państwa do gazu – T. Borowski
- Lament Świętokrzyski
- Pieta watykańska (rzeźba)

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Czy wizerunek matki zmienił się na przestrzeni wieków?
b) Jakie cechy spajają wszystkie wizerunki matek w wybranej przez Pana/Panią literaturze?
c) Jakie znaczenie mają matki dla bohaterów wybranych przez Pana/Panią lekturach?
d)
Proszę porównać dwie matki, które Pan/Pani omawiał/a.

2. Temat: Motyw polskiego dworu

Lektury:
- Pan Tadeusz – A. Mickiewicz
- Przedwiośnie – S. Żeromski
- Nad Niemnem – E. Orzeszkowa
- Ferdydurke – W. Gomborwicz

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Jakie cechy łączą Soplicowo i Korczyn? Czy potrafi Pan/Pani je znaleźć?
b) Do jakich książek odwołuje się Gombrowicz tworząc parodię dworu?
c) Jakie zalety/ wady zostały ukazane w przedstawieniach polskich dworów?
d) W jakich innych utworach literackich można znaleźć opis dworu?

3. Temat: Ludzka natura w dramatach Szekspira

Lektury:
- Hamlet – W. Szekspir
- Makbet – W. Szekspir

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Jaka jest różnica między dramatem antycznym a szekspirowskim?
b) Jak Pani uważa, czy gdyby nie przepowiednia, Makbet postępowałaby tak samo, jak przedstawił to Szekspir?
c) Jaka jest rola przeznaczenia w dramatach Szekspira?
d)
Proszę porównać kobiety Szekspira – Ofelię i Lady Makbet.

4. Temat: Motyw nieszczęśliwej miłości w romantyzmie.

Lektury:
- Cierpienia młodego Wertera – W. Goethe
- Kordian – J. Słowacki
- Konrad Wallenrod – A. Mickiewicz
- Romantyczność – A. Mickiewicz

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czym cechowała się miłość w romantyzmie? (wyznaczniki)
b) W jaki sposób dziś rozumiemy miłość romantyczną?
c) Proszę podać inne utwory romantyczne, w których występuje motyw miłości nieszczęśliwej (po dwa: proza, poezja, dramat)
d) Czym różni się nieszczęśliwa miłość bohatera werterowskiego od nieszczęśliwej miłości bohatera bajronicznego?

Najczęstsze pytanie na maturze ustnej z polskiego

Komisje egzaminacyjne podczas matury z polskiego są różne. Jednak zadają bardzo podobne pytania. Jak odpowiedzieć na najczęstsze pytanie, które pada podczas matury ustnej z języka polskiego? Chodzi tu o pytanie:

Dlaczego wybrał Pan/i ten temat prezentacji?

Oczywiście, można powiedzieć po prostu: ten temat najbardziej mi się podobał. Jednak to banał. Aby dobrze wypaść, należy zastanowić się wcześniej, dlaczego stworzyliśmy tę a nie inną prezentację maturalną. Jakie odpowiedzi chciałaby usłyszeć komisja na pytanie?

1. Mów z sercem - kiedy opowiadamy o pasji, jesteśmy przekonujący. “Zapalają” nam się oczy, mówimy szybko, emocjonując się, uśmiechamy się. Tak właśnie powinniśmy mówić o prezentacji maturalnej.

2. Mów z głową – musimy konkretnie określić, dlaczego wybraliśmy taki temat prezentacji maturalnej. Musieliśmy się kierować jakimiś przesłankami.

3. Mów o szczegółach – w wypowiedź o tym, dlaczego wybraliśmy ten temat prezentacji można, a nawet warto wtrącić zdanie lub dwa o przygotowaniach, poszukiwaniu informacji, badaniach, które prowadziliśmy.

Przykładowa odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru tematu prezentacji:

Długo zastanawiałam się, który temat wybrać. Chciałam, aby prezentacja odzwierciedlała zainteresowania, a również, żeby jej przygotowania były dla mnie kształcące. Dlatego wybrałam temat dotyczący motywu wampira w literaturze pięknej i popularnej. Lubię czytać książki na ten temat, jestem fanką powieści Anne Rice.  Dodatkowo, fascynuje mnie sprawa kultury masowej oraz wysokiej, o której, jak wspomniałam wcześniej, tak ciekawie pisał Miłosz. Przygotowania do prezentacji przebiegały sprawnie, “przekopałam” kilka bibliotek, szukałam materiałów w internecie, korzystałam z pomocy znajomych. Temat prezentacji budził moje zainteresowanie już wcześniej, jednak teraz stał się moją pasją.

Przykładowa niekonwencjonalna odpowiedź na pytanie komisji: Dlaczego wybrał/a Pan/i ten temat?

To nie ja wybrałam temat – to on mnie wybrał. Nie wierzę w przeznaczenie, ale, jak się okazało – przeznaczenie wierzy we mnie. Motyw przeznaczenia nie interesował mnie wcześniej. Postanowiłam, że wybór tematu będzie zupełnie przypadkowy – pomyślałam o jakiejś liczbie – było to 23 – stwierdziłam, że opracuję temat o tym numerze. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że “trafiłam” na temat “Motyw przeznaczenia”. Jak postanowiłam – tak też zrobiłam. Opracowywanie motywu okazało się pasjonującym zadaniem. Zawsze interesowałam się dramatem antycznym – teraz mogłam o mojej pasji opowiedzieć. Pozwoliłam decydować Fatum i tym razem okazało się przyjazne, a ja zyskałam nową pasję.