Jakie pytania zadaje komisja? – matura ustna

Tym razem o obrzędach i obyczajach ludowych w literaturze, motywie snu i motywie tańca. Mam nadzieję, że i te moje podpowiedzi przypadną wam do gustu. Egzamin ustny z języka polskiego zbliża się do półmetka. Mam nadzieję, że dobrze wam pójdzie.

1. Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze.

Lektury:

1) Chłopi – Reymont
2) Pan Tadeusz – Mickiewicz
3) Nad Niemnem – Orzeszkowa
4) Dziady cz. II – Mickiewicz
5) Pieśń o Sobótce – Kochanowski

Jakie pytania zadaje komisja?
a) Dlaczego obrzędy ludowe są tak często przedstawiane w literaturze romantyzmu? (konkretnie – ballady, poematy, dramaty)
b) Jakie znaczenie ma przedstawienie ludowości w pozytywizmie?
c) W jakich innych dziedzinach sztuki można znaleźć bogate indpieracje obrzędowością? Proszę podać przykłady.
d) Jakie znaczenie dla bohaterów Chłopów miały obrzędy i obyczaje? Czy można powiedzieć, że jest to podobne znaczenie jak dla bohaterów “Nad Niemnem”?


2. Temat: Motyw snu w literaturze różnych epok.

Lektury:
- Życie snem – Calderon
-  Tren XIX – Kochanowski
- Dziady cz. III – Mickiewicz
- Sklepy cynamonowe – Schulz

Jakie pytania zadaje komisja?
a)W jakich innych utworach pojawia sie motyw życie-snem? Jak jest w nich przedstawiony?
b) Jakie funkcje spełnia motyw życia jako snu?
c) Jak nazywamy motyw życia jako snu? O jakich jego wyznacvznikach możemy mówić?
d) Czym różni się motyw oniryczny w romantyzmie i dwudziestoleciu międzywojennym?

3. Temat: Motyw tańca w literaturze i sztuce.

Lektury:
- Mickiewicz Adam – Pan Tadeusz
- Wyspiański S. – Wesele
- Reymont W. – Chłopi
- Baczyński K.K.- Sur le pont d’ Avignon
- Mrożek S. – Tango

Sztuka:
- E. Degasa – reprodukcja obrazu „Niebieskie tancerki”
- Edward Munch -  reprodukcja obrazu „Taniec życia”
- Teodor Axentowicz-  reprodukcja obrazu ”Kołomyjka”

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Czemu służy przedstawianie tańca w literagturze i sztuce? Jak sie Pani/u wydaje?
b) Czym różnią sie przedstawienia tańca Degasa i Muncha? Od czego zależy to, w jaki sposó taniec zostaje przedstawiony?
c)Proszę porównać znaczenie tańca w “Weselu” i “Tangu” – co je łączy a co dzieli?
d) Jakie znaczenie niesie motyw tańca w “Panu Tadeuszu”? O jakich jego innych funkcjach można mówić?