Pytania komisji do matury ustnej z języka polskiego

Częste pytania komisji do matury ustnej z języka polskiego

Kolejna porcja przysłanych przez was tematów prezentacji maturalnych i moje proponowane pytania komisji, które mogą pojawić się podczas matury ustnej z języka polskiego. Mam nadzieję, że i te się wam przydadzą. Trzymam kciuki za tych, którzy zdają egzamin dzisiaj.

Mam nadzieję, że pójdzie wam śpiewająco!

1. Temat: Motyw wędrówki w literaturze.

Lektury:
- Homer – Odyseja
- Dante – Boska Komedia
- Słowacki J. – Kordian
Legenda o św. Aleksym

Jakie pytania może zadać komisja?

a) W jakich innych utworach pojawia się motyw wędrówki? Jakie ma w nich znaczenie?

b) Jaką rolę w życiu bohaterów literackich pełni wędrówka?

c) Proszę opowiedzieć jedną z przygód Odyseusza. Jakie miała znaczenie dla jego życia?

d) Jak wyglądał układ Zaświatów u Dantego? Podział.


2. Temat: Bohater romantyczny w literaturze i malarstwie piewwszej połowie XIX wieku i w literaturze epok następnych.

Lektury:
- Mickiewicz A. – Dziady cz. III
- Grottger A. – Pierwsza ofiara (obraz)
- Słowacki J. – Sowiński w okopach Woli
- Suchodolski – Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem
- Norwid C.K. – Bema pamięci rapsod żałobny
- Orzeszkowa E. – Nad Niemnem
- Grottger A. – Pożegnianie i powitanie powstańca (obraz)
- Zeromski S.- Rozdziobią nas kruki wrony
- Konwicki T. – Kompleks polski
- Grottger A. – Bój (obraz)
- Baczyński K. K. – Z Lasu, Pokolenie

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czym różni się postawa romantyczna przedstawiana w romantyzmie od tej, którą spotkamy w literaturze pozytywistycznej?

b) Czy podoba się Panu/i postawa bohaterów romantycznych? Dlaczego tak/nie?

c) Czy można powiedzieć, że postawa romantyczna odrodziła się podczas II wojny światowej? Dlaczego?

d) Dlaczego Konrad z III cz. “Dziadów” nie mógł “zbawić” narodu polskiego?

3. Temat: Motyw bezdomności.

Lektury:
- Legenda o św. Aleksym
- Mickiewicz A. – Konrad Wallenrod
- Sienkiewicz H. – Latarnik
- Żeromski S. – Ludzie bezdomni
- Reymont W. – Chłopi

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jak na podstawie wybranych lektur można określić cechy bohatera bezdomnego?

b) Czym różnią się rodzaje bezdomności pokazane w wybranych przez Pana/ią lekturach?

c) Czy bezdomność jest wyborem czy tylko przeznaczeniem danym przez los? Proszę uzasadnić odpowiedź.

d) Jakie znaczenie w życiu człowieka spełnia odczuwana przez niego bezdomność? Z czym się wiąże?

4. Temat: Motyw przeznaczenia – przeznaczenie, przypadek, świadomy wybór – co decyduje o naszym losie.

Lektury:
- Sofokles – Król Edyp
- Dzieje Tristana i Izoldy
- Borowski T. – Pożegnanie z Marią,
- Mickiewicz A. – Konrad Wallenrod
- Orzeszkowa E. – Gloria victis

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jaką rolę pełni przeznaczenie w dramacie antycznym? Czy można je ominąć?

b) Czy można powiedzieć, że ród Labdakidów został przeklęty, że ich przeznaczeniem było nieszczęście? Dlaczego?

c) W jakich innych Pańskich/pani lekturach przeznaczenie/przypadek miało ogromny wpływ na fabułę?

d) Czy bohaterowie “Opowiadań” Borowskiego mogli decydować o swoim losie? W jaki sposób?

5. Temat: Folklor jako inspiracja artystów

Lektury:

Pieśń Świętojańska o sobótce – Kochanowski
Chłopi. Jesień – Reymont
Ballady i romanse – Mickiewicz
Wesele – Wyspiański

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jak Pan/ i uważa, artyści inspirują się folklorem?

b) W których epokach literackich możemy dostrzec największe zainteresowanie folklorem? Dlaczego?

c) Proszę określić wyznaczniki, za pomocą których możemy stwierdzić, że tekst jest stylizowany na folklorystyczny.

d) Czym jest stylizacja folklorystyczna, a czym zapis folkloru?

6. Temat: Impresjonizm w malarstwie i sztuce.

Lektury:

“Impresja – wschód słońca”
“W ogrodzie”
“Melodia mgieł nocnych”
“Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jakie inne dzieła  impresjonistyczne potrafi Pan/ i wymienić?

b) Proszę podać wyznaczniki impresjonizmu w literaturze. Po czym poznajemy, że wiersz jest impresjonistyczny?

c) Dlaczego wybrał/a Pan/i impresjonizm? Co podoba się Panu/i w tym nurcie najbardziej?

d) Jakie inne nurty artystyczne pojawiają się w XIX wieku?

Matura ustna z języka polskiego – pytania komisji

Matura ustna z języka polskiego – pytania komisji

Dzisiejsza pierwsza notka odpowiada na wasze pytania, które wysłaliście mi za pośrednictwem Listów do polonisty oraz komentarzy. Dotyczą one matury ustnej z języka polskiego, a dokładniej – prezentacji maturalnej i pytań, jakie może zadać komisja. Wszystkie rozpatrywane przeze mnie tematy pochodzą od was. Zapraszam do dalszego przesyłania propozycji.

1. Motyw pracy – rola pracy w życiu człowieka.

Lektury:

- Borowski T. – Pożegnanie z Marią
- Chrostowski W. – Księga Genesis
- Herling-Grudziński G. -  Inny świat
- Kochanowski J. – Pieśń świętojańska o sobótce
- Orzeszkowa E. – Nad Niemnem
- Parandowski J. – Mit o Syzyfie, Mit o Heraklesie
- Prus B. – Powracająca fala
- Rej M. – Żywot człowieka poczciwego
- Reymont – W. Chłopi
- Żeromski S. – Ludzie bezdomni

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jakie znaczenie miała praca w pozytywizmie?

b) Jakie różnice można znaleźć w pracy przedstawionej w “Innym świecie” i “Opowiadaniach” Borowskiego? Co zapewniała praca?

c) Jakiego wyboru dokonałby/aby Pan/Pani na miejscu Judyma? Praca czy miłość? Proszę uzasadnić.

d) Proszę przedstawić rolę, jaką odgrywa praca w renesansie.

2. Temat: Obrazy getta warszawskiego w literaturze – motyw wojny.

Lektury:

- Krall H. – Zdążyć przed Panem Bogiem
- Nałkowska Z. – Medaliony
- film “Pianista”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Co według Pana/Pani oznacza tytuł “Zdążyć przed Panem Bogiem”?

b) Czy mówienie i pisanie o zagładzie Żydów miało i ma duże znaczenie dla Polaków? Dlaczego tak/nie?

c) W jakich innych działach (literackich, filmowych, dziełach sztuki) znajdziemy nawiązania do historii warszawskiego getta?

d) Jak przebywanie w getcie wpływało na jego mieszkańców?

3. Temat: Motyw miłości na przestrzeni wieków

Lektury:

- Szekspir W. – Romeo i Julia
- G. Byron – Giaur
- Prus B. – Kamizelka
- Dzieje Tristana i Izoldy

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Proszę porównać cechy miłości średniowiecznej  z tym, jak dzisiaj pojmujemy to uczucie? Czy doszło do zmian w poglądach na ten temat? Jeśli tak, jakich?

b) Jak Pan/Pani uważa, dlaczego Szekspir “zabił” swoich bohaterów? Co chciał w ten sposób podkreślić?

c) W jakich innych utworach motyw miłości dwojga ludzi jest głównym wątkiem fabularnym?

d) Jak Pan/Pani uważa, czym różni się miłość przedstawiana w literaturze pięknej, od tej, o której możemy przeczytać w tzw. “harlequinach” – romansach?

4. Temat: Obraz miasta w literaturze – motyw miasta.

Lektury:

- Dostojewski F. – Zbrodnia i kara
- Balzac H. – Ojciec Goriot
- Prus B. – Lalka

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jakie cechy wspólne można znaleźć w obrazowaniu miasta w pozytywizmie?

b) Czy zna Pani współczesne powieści/ utwory poetyckie, które skupiają się na motywie miasta? Jakie?

c) Czy dziś postrzegamy obraz miasta tak samo jak w przeszłości?

d) Dlaczego uważa Pan/Pani, że na przykładzie wybranych lektur najlepiej jest mówić o motywie miasta?

5. Temat: Syberia w literaturze polskiej i obcej XIX i XX wieku.

Lektury:

- Dostojewski F. – Zbrodnia i kara
- Mickiewicz A. -  Dziady
- Sołżenicyn A. – Jeden dzień Iwana Denisowicza
- G. Herling-Grudziński – Inny świat

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Cz polskie i rosyjskie literackie ujęcia tematu Syberii różnią się od siebie? W jaki sposób?

b) Jak się Panu/Pani wydaje, w jakim celu poeci i pisarze opisywali Syberię?

c) Jak wyglądało życie “sybiraków”?

d) Dlaczego wybrał/a pan/Pani ten temat?

Matura ustna z języka polskiego – 05.2010 – punktacja

Matura ustna z języka polskiego – PUNKTACJA

Ostatnio otrzymałam kilka pytań o to, jak wygląda punktacja z matury ustnej z języka polskiego. Pytacie o to, jak oceniana jest prezentacja maturalna, forma, w jakiej zostanie ona wygłoszona, rozmowa z komisją oraz materiały pomocnicze (np. prezentacja multimedialna).  Oto odpowiedź na te pytania. Mam nadzieję, że okaże się pomocna.

Punktacja – matura ustna z polskiego

Maksymalna ilość punktów wynosi 20 pkt.

1. Prezentacja – Za prezentację można otrzymać maksymalnie 5 punktów (25%). W punktacji tej bierze się pod uwagę sposób realizacji tematu (maksymalnie 3 pkt) oraz kompozycję (maksymalnie 2 pkt). Oznacza to, że aby otrzymać wysoką ilość punktów za prezentację musi być ona dobrze rozplanowana (aby zmieściła się w czasie) i ciekawie opracowana.


2. Rozmowa z egzaminatorem – Za rozmowę z egzaminatorem można uzyskać maksymalnie 7 punktów (35%). Maturzysta otrzymuje trzy pytania (otwarte), dotyczące tematyki związanej z prezentacją maturalną.

3. Język – Za wartości językowe, maturzysta może otrzymać maksymalnie 8 punktów (40%). Język, więc sposób wysławiania się egzaminowanego jest oceniany w obydwu częściach egzaminu.

Pytania komisji – matura z polskiego

Pytania komisji – matura z polskiego

W tej notce o domu, kobiecie, miłości i zbrodni. Gdyby nie chodziło o prezentację maturalną, można byłoby pomyśleć, że to świetny zestaw do napisania pasjonującego kryminału.

Zapraszam do przeczytania przykładowych pytań, które mogą się pojawić podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

1. Temat: Motyw zbrodni w literaturze.

Lektury:

-  Biblia – Kain
- “Król Edyp”- Sofokles
-  “Makbet”-W. Szekspir
-  “Balladyna”- J. Słowacki
-  “Zbrodnia i kara”- F. Dostojewski

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jak Pan/i myśli, czemu służy przedstawianie zbrodni w literaturze?

b) Na czym dokładnie polegało rozumowanie Raskolnikowa (jego filozofia)?

c) Czym różni się obrazowania zbrodni w antyku (“Antygona”) od teatru szekspirowskiego? (“Makbet”) 

d) Jakie jeszcze rodzaje zbrodni zostały napiętnowane w Biblii?

2. Temat: Topos domu w literaturze.

Lektury:

-Homer ,,Odyseja”
- Stefan Żeromski ,,Ludzie bezdomni”
- Eliza Orzeszkowa ,,Nad Niemnem”
- Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz”
- Jan Kochanowski ,,Na dom w Czarnolesie”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czym różni się topos domu od motywu domu?

b) W czym są do siebie podobne “domy” Mickiewicza i Kochanowskiego?

c) Czy można powiedzieć, że bezdomność bohaterów “Ludzi bezdomnych” jest domem? Dlaczego tak/nie?

d) Jakie znaczenie ma dom dla poszczególnych mieszkańców Korczyna?

3. Temat: Portrety kobiet w literaturze.

Lektury:
- S. Żeromski – “Przedwiośnie”
- G. Zapolska – “Moralność Pani Dulskiej”
- W. Szekspir – “Makbet”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czy bohaterki Szekspira i Zapolskiej są do siebie podobne? W jaki sposób? / Dlaczego?

b) W jakich innych dziełach literackich motyw kobiety zajmuje dominującą pozycję?

c) Jak zmieniał się portret kobiety w literaturze?

d) Czy chciałaby się Pani zaprzyjaźnić z Joasią Podborską? Dlaczego?

4. Temat: Miłość do kobiety jako siła destrukcyjna i budująca.

Lektury:
- Petrarka “Sonety do Laury”
- Prus “Lalka”
- Dostojewski “Zbrodnia i kara”
- Szekspir “Makbet”

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Czy uważa Pani/Pan, że bez żony, Makbet nie dopuściłby się zbrodni? Dlaczego?

b) Jakie inne funkcje pełni miłość jako motyw w dziełach literackich?

c) Dlaczego, według Pani/Pana, miłość jest tak często opisywana w literaturze?

d) W jakich jeszcze utworach występuje motyw miłości?

Matura ustna z języka polskiego – 2010 – pytania komisji

JAKIE PYTANIA ZADAJE KOMISJA?

Dziś kolejna odsłona pytań komisji podczas matury ustnej. Mam nadzieję, że i tym razem pomogą w prezentacji maturalnej.

Jeśli macie ochotę dowiedzieć się jakie pytania może zadać komisja do waszej prezentacji maturalnej, piszcie do mnie LISTY DO POLONISTY lub komentarze pod notkami na temat matury ustnej.

Jeśli jesteście już po egzaminie – dzielcie się w komentarzach pytaniami, które zadała komisja. To pomoże innym maturzystom!

Mam nadzieję, że prezentacja maturalna pójdzie wam dobrze. Właściwie nie mam nadziei – jestem pewna, że wszystko pójdzie gładko!

1. Temat: Motyw ojca w literaturze i sztuce.

Lektury:
- “skąpiec” – Molier
- “chłopi” – Reymont
- “ojciec Goriot” – Balzac
- “Cześć Tereska” (film)
- mitologia – Saturn który stworzył świat

Jakie pytania może zadać komisja?
a) Czy można znaleźć podobieństwa/różnice pomiędzy Saturnem a biblijnym Bogiem? Jakie?

b) W jakich innych lekturach motyw ojca ma bardzo duże znaczenie?

c) Zarówno Borynę jak i Harpagona można uznać za skąpców (wobec dzieci). Proszę omówić ich stosunek do potomstwa i wyjaśnić powody, dla których są oni “skąpi”.

d) Dlaczego wybrał/a Pan/i film “Cześć Tereska” do omawiania motywu ojca?

2. Temat: Motyw śmierci w literaturze.

Lektury:

1. “Opowiadania” – Borowski
2. “Pieśń o Rolandzie”
3. “Oskar i pani Róża” – E.-E. Schmitt
4. “Romeo i Julia” – W. Szekspir
5. “Kot w pustym mieszkaniu” – W. Szymborska

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jak przedstawiana jest śmierć w znanej przez Pana/Panią literaturze wojennej?

b) Jak się Panu/Pani wydaje, dlaczego Szymborska bohaterem swojego wiersza uczyniła kota?

c) Czym różni się  śmierć przedstawiona w “Pieśni o Rolandzie” i “Opowiadaniach” Borowskiego?

d) W jakich epokach literackich motyw śmierci dominował w literaturze? Dlaczego?

3. Temat: Motyw artysty w literaturze.

Lektury:

- mit o Orfeuszu
- “Nad Niemnem” -  Orzeszkowa
- „Evviva l’arte!” – Tetmajer
- “Dziennik geniusza” Dali
- “Cudzoziemka” – Kuncewiczowa
- “Ja chciałbym być poetą” – Bursa

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jakie podobieństwa/różnice można znaleźć w postaci poety modernistycznego i współczesnego?

b) Jakie poglądy na temat artysty i jego zadań miał Zygmunt Korczyński? Dlaczego nie podobały się jego matce?

c) Jaki powinien być wg Pani/Pana  współczesny artysta?

d) Czy Różę można nazwać “Cudzoziemką” również w świecie sztuki (jako artystkę)? Dlaczego?

Jakie pytania zadaje komisja – matura ustna z polskiego

Jakie pytania zadaje komisja – matura z polskiego 2010

Kolejna porcja pytań komisji  do prezentacji maturalnych. Zapraszam do zadawania pytań za pośrednictwem formularza: Zapytaj POLONISTĘ. Prezentacja maturalna z polskiego i pytania do niej nie są tak straszne, jakby się można było tego spodziewać. Pytania komisji zazwyczaj są przewidywalne, dlatego warto samemu pomyśleć o tym, jak mogą one brzmieć.

1. Temat: Motyw domu w literaturze.

Lektury:

-“Pieśń świętojańska o sobótce” – J. Kochanowski
- “Nad Niemnem” – E. Orzeszkowa
- “Pan Tadeusz” – A. Mickiewicz
- “Moralność pani Dulskiej” – G. Zapolska
- “Chłopi” – W. Reymont

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Proszę porównać domy, które pojawiają się w “Nad Niemnem” i “panu Tadeuszu”. Czy są do siebie podobne? Dlaczego tak/nie?

b) Czym różnią się od siebie rodzaje domowości: szlacheckiej, mieszczańskiej i wiejskiej?

c) Z czym kojarzy się dom bohaterom “Moralności Pani Dulskiej”? Dlaczego?

d) W jakich jeszcze lekturach  temat domu jest jednym z najważniejszych motywów?

2. Temat: Motyw rozstania w literaturze.

Lektury:

- “Romeo i Julia” – W. Szekspir
- “Rozłączenie” – J. Słowacki
- “Pożegnanie z Marią” – T. Borowski
- “Ludzie bezdomni” – S. Żeromski
- przypowieść o synu marnotrawnym

Jakie pytania może zadać komisja?

1) Jak Pan/Pani uważa, dlaczego motyw rozłączenia jest tak popularny w literaturze?

2) Dlaczego wybrał/a Pani ten temat?

3) Jakie funkcje pełni rozstanie w literaturze (na podstawie omawianych przykładów)?

4) W jakich innych utworach pojawia się motyw rozstania?

Matura ustna z polskiego – pytania komisji

Jakie pytania zadaje komisja? – prezentacja maturalna 2010

sxc.hu

Nie mogę odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania związane z maturą ustną z języka polskiego. Będę jednak wybierać niektóre tematy prezentacji maturalnej i podawać do nich pytania. Poniżej, podobnie jak w piątek, przedstawiam przykładowe pytanie jakie może zadać komisja podczas prezentacji maturalnej.

1. Temat: Buntownicy (młodzi gniewni) w literaturze i filmie.

Lektury:

- “Antygona”  – Sofokles
- “Buszujący w zbożu” – J. D. Salinger
- “Tango”  – S. Mrożek
- Film “SŁOŃ” Gus Van Saint

Jakie pytania może zadać komisja?

a) W jakich innych utworach i filmach znajdziemy motyw buntu?

b) Co łączy motyw buntu przedstawiany w “Słoniu” i “Buszującym w zbożu”?

c) Czy można się zgodzić ze stwierdzeniem, że los rodu Labdakidów to historia buntowników? Dlaczego tak/nie?

d) Dlaczego bunt przedstawiony w “Tangu” można uznać za groteskowy?

2. Temat: Duchy, zjawy i upiory w literaturze.

Lektury:

- “Makbet” – W. Szekspir
- ”Romantyczność” – A. Mickiewicz
-  “Dziady cz. II” – A. Mickiewicza
-  “Wesele” – S. Wyspiański
-  “W małym dworku” – I. Witkiewicz
-  “Lilie” – A. Mickiewicz

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Jaką rolę pełnią duchy, upiory i zjawy w romantyzmie? Dlaczego pojawiają się tak często?

b) Proszę przedstawić przykłady zjaw, duchów, upiorów z innych epok literackich.

c) Dlaczego w balladach Mickiewicza pojawia się motyw duchów, upiorów i zjaw?

d) Co stara się pokazać Wyspiański za pomocą duchów, zjaw, upiorów?

3. Temat: Rodzaje bohaterstwa w literaturze.

Lektury:

- ”Antygona” – Sofokles
- ”Pieśń o Rolandzie”
- ”Gloria victis” – E. Orzeszkowa
- ”Inny świat” – G. Herling-Grudziński
- ”Dżuma” – A. Camus

Jakie pytania może zadać komisja?

a) Po której ze stron w sporze między Antygoną a Kreonem Pan/Pani się opowiada?

b) Jak zmieniało się pojęcia bohaterstwa na przestrzeni wieków (na przykładzie wybranych utworów)?

c) Czym dla Pana/Pani jest bohaterstwo? Jak współcześnie się je rozumie?

d) Czy doktora Rieux można nazwać współczesnym Rolandem?