Formy wypowiedzi – notatka: Jak napisać notatkę?

Dostałam ostatnio pytanie o to, jak napisać notatkę. Chodziło tu o notatkę z wiecu, który odbywa się w “Księdze dżungli“.

Notatka rządzi się swoimi prawami. To forma, która nie wymaga rozbudowanego stylu, jest dość zwarta i krótka, chodzi w niej o konkrety – więc o informacje.

Jak napisać notatkę?

1. Wybieramy to co najważniejsze – podajemy fakty, nazwy, imiona, daty.

Na przykład, robiąc notatkę ze spotkania, napiszemy kto, kiedy, gdzie się spotkał, a również kto, co dokłądnie, jak opowiedział.

2. Zdania mają być krótkie, można wypunktowywać.

Chodzi o skrótowe przedstawienie tego, co się wydarzyło.

3. Układ notatki powinien być klarowny, poukładany, dokładny.

Chodzi o to, aby notatkę podzielić na określone części, których potem będziemy się trzymać. Przykłądowo, jeśli piszemy notatkę ze spotkania, warto, żeby była podzielona na wstęp, rozwinięcie zakończenie.

Wstęp: gdzie, kiedy odbyło się spotkanie

Rozwinięcie: przedstawienie konkretnych haseł, idei, zdań wygłaszanych podczas spotkania (W skrócie: kto? co? po kim?)

Zakończenie: Tu zapisujemy wnioski, uzgodnienia, jak odbyło się zakończenie np. spotkania.

4. Notatka powinna być czytelna i przejrzysta.

Notatka może też przybrać nieco inną formę. Jaką? Zapraszam do przeczytania notatki prasowej z bitwy z Moskwą opisanej przez Paska w „Pamiętnikach”.