Egzamin gimnazjalny 2010 – przecieki

Egzamin gimnazjalny w 2010 roku odbędzie się w trzech termiach i trzech częściach. Gimnazjaliści będą zdawać egzamin z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych a również z języka obcego.

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2010

27 kwietnia 2010 roku - 9:00 – wtorek – część humanistyczna

28 kwietnia 2010 roku – 9:00 – środa – część matematyczno-przyrodnicza

29 kwietnia 2010 roku – 9:00 – czwartek – język obcy nowożytny


Przewidywane tematy na egzamin gimnazjalny

sxc.hu

Jak co roku, istnieją przewidywane tematy, które mogą się pojawić w arkuszu egzaminacyjnym. Część gimnazjalistów uważa, że na egzaminie pojawi się mitologia i to ona będzie głównym tematem całego arkuszu. Z kolei formą literacką do napisania będzie rozprawka. Inni obstawiają temat człowieka renesansu lub ogólnie – renesansu jako epoki historycznej i literackiej. Jeszcze inni są pewni, że na egzaminie pojawi się  coś średniowiecznego.

Osobiście jestem daleka od snucia przypuszczeń. Egzamin gimnazjalny nie jest taki trudny, jeśli przygotowywaliśmy się na lekcje i odrabialiśmy zadania domowe przez trzy lata gimnazjum. Wymagania na egzamin maturalny nie wychodzą poza wymagania szkolne i przedmiotowe.

Trzeba pamiętać, że przez przeciek w 2009 roku unieważniono część egzaminów. Stąd nasuwa się wniosek, że nie warto znać odpowiedzi, nawet jeśli ktoś zamieści je na amerykańskim serwerze. :)

Najważniejsze jest to, że nie można ulec strachowi przed wyzwaniem. Paraliżujący lęk może sprawić, że pójdzie nam kiepsko na egzaminie. Histeria sprawi, że nie będziemy logicznie myśleć, pisać i funkcjonować.  Dlatego warto podejść do wyzwania egzaminu gimnazjalnego na spokojnie.