Bibliografia maturalna – kłopoty, kłopoty…

Dziś kolejna porcja pytań i odpowiedzi na temat bibliografii do prezentacji maturalnej. Poniższe pytania otrzymałam w ciągu ostatnich kilku dni w listach do polonisty. Zapraszam do nadsyłania kolejnych.

- Jak zapisać Biblię w bibliografii maturalnej?
Zapis Pisma Świętego w bibliografii nie jest tak skomplikowany, jak to się może wydawać.

a) Jeśli chcemy zapisać Stary / Nowy Testament w całości:

Stary Testament w: Biblia Tysiąclecia, tł. Walenty Prokulski, Poznań 1973.

b) Jeśli chcemy podać księgę, z której korzystaliśmy:

Księga Wyjścia w: Biblia Tysiąclecia, tł. Walenty Prokulski, Poznań 1973.

- Jak zapisać prace zbiorowe w bibliografii maturalnej?

Jeśli korzystamy z artykułu pochodzącego z książki, w której każdy artykuł ma innego autora (tzw. praca zbiorowa), adres bibliograficzny powinien wyglądać następująco:

Imię i nazwisko autora artykułu +,+ Tytuł artykułu + w: + Tytuł całej książki +,+ Imię/imiona i nazwisko/a redaktorów całej książki +,+ miejsce wydania książki + rok wydania +,+ s. (strony na których znajduje się tekst) + .

Na przykład:

H. Polska, Już nie facebook, ale świetlica w: Polonistyka dziś, pod. red. A. Pilch i M. Rusek, Kraków 2009, s. 123-156.


- Co lepsze: kropka czy przecinek?

To, w jaki sposób dzielimy kolejne frazy w adresie bibliograficznym zależy od koncepcji, którą obierzemy. Trzeba się jej jednak trzymać! Nie możemy jednych adresów pisać z kropkami, a resztą z przecinkami.

W listach do polonisty (nazwanych na moją cześć: Listy do Heleny :) ) często padają pytania o bibliografię maturalną i jej zapis. Dziś przykładowo, jeden z moich korespondentów pytał, jak “wstawić” obraz do bibliografii.

Na początku – przestroga. Istnieje wiele możliwości zapisu bibliograficznego. Każdy z nich jest dobry. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby nasza bibliografia była jednolita. Musimy zwrócić uwagę na wszystkie przecinki, kropki, kolejność zapisu, itd. Trzeba być skrupulatnym i dokładnym.

Przejdźmy jednak do rzeczy… Przykładowe zapisy bibliograficzne obrazu (ilustracji) wyglądają następująco:

1. Jeśli korzystamy z obrazu z książki

Autor + tytuł obrazu + książka z której pochodzi reprodukcja + miejsce, data wydania + strona, na której znajduje się reprodukcja + .

Np.:

J. Matejko, “Stańczyk”, w: “Najpiękniejsze obrazy polskie”, Warszawa 2001, s. 203.

2. Jeśli korzystamy ze źródła www (strona internetowa)

Autor + tytuł obrazu + [online],+ dostępny na stronie: + adres www obrazka +.

Np.:

“Sąd Ostateczny”, Michał Anioł [on-line], dostępny na stronie: [http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/images/sad_nowy.jpg].

bibliografia maturalna

Opis bibliograficzny to zmora, która spędza sen z oka niejednemu maturzyście. Sporządzenie dokładnego i poprawnego opisu każdej książki jest trudne, a jeśli obok takich standardowych opisów, musimy umieścić w pracy źródło multimedialne, fragment muzyki czy stronę internetową, jest nam jeszcze trudniej.

Podstawowy zapis bibliograficzny opiera się na połączeniu:

Imię i Nazwisko autora + „tytuł dzieła” (kursywa) + miejsce wydania + data wydania + .

na przykład:

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009.

O. Tokarczuk, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, Kraków 2009.

W dzisiejszych bibliografiach zazwyczaj zapisuje się tytuł dzieła kursywą, tę też możliwość polecam. Co warto zapamiętać, informacje dotyczące książki spisujemy ze strony tytułowej, a nie z okładki. Jest to ważne dlatego, że informacje na okładce mogą nie zawierać całego tytułu (podtytułu) czy miejsca wydania.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

W przypadku pracy zbiorowej (pod redakcją), którą wykorzystujemy w całości, zapis wygląda następująco:

Tytuł książki + pod red. + Imię i Nazwisko redaktora + miejsce wydania + data wydania + .
Czytaj dalszą część wpisu