Bibliografia maturalna – wzór

Biliografia maturalna – WZÓR

Bardzo wielu z was pisze do mnie pytając wciąż o bibliografię maturalną. Postanowiła więc stworzyć wzór bibliografii maturalnej, który powinien uspokoić wszystkich niedowiarków. Mój plan potraktowałam dość dowolnie, ponieważ uważam, że bibliografia jest dobra wtedy, gdy jest czytelna. Nie uważam, aby wstawianie zbyt dużej ilości danych było pomocne.

W każdym razie mój wzór bibliografii znajdziecie poniżej. Mam nadzieję, że się wam przyda. Tematem mojego wzory bibliografii uczyniłam “Fin du siecle – kawiarnie i kawiarniane życie w Krakowie początku XX wieku – w wybranych utworach literackich” . Zamieszczone w nim adresy bibliograficzne nie są prawdziwe – to tylko przykłady.

Wersja do ściągnięcia:

+Bibliografia maturalna – wzór (.doc)

Bibliografia – problemy

Jeśli chodzi o problemy, jakie mi zgłaszacie, to zazwyczaj są to pytania o to, jak można poprawić i “podmienić” arkusze bibliografii do prezentacji maturalnej. Ta możliwość istnieje. Jak już kiedyś pisałam, należy napisać wniosek (podyktowany przez nauczyciela polonistę), podpisać się pod nim. Wtedy możemy zamienić bibliografię starą na nową – poprawną.

Uważam jednak, że jeśli błąd jest niewielki, a zorientujemy się, że wystąpił tuż przed egzaminem, nie ma co się denerwować. Jeśli komisja zwróci na niego uwagę, wystarczy wytłumaczyć, że zaszła pomyłka. Wątpię, aby ktokolwiek obniżał ocenę z matury z polskiego przez literówkę, czeski błąd, pomyłkę w nazwisku czy imieniu autora. Komisja egzaminacyjna to też ludzie, a nie Oprawcy, czekający na potknięcie  ofiary.

Bibliografia maturalna – kłopoty, kłopoty…

Dziś kolejna porcja pytań i odpowiedzi na temat bibliografii do prezentacji maturalnej. Poniższe pytania otrzymałam w ciągu ostatnich kilku dni w listach do polonisty. Zapraszam do nadsyłania kolejnych.

- Jak zapisać Biblię w bibliografii maturalnej?
Zapis Pisma Świętego w bibliografii nie jest tak skomplikowany, jak to się może wydawać.

a) Jeśli chcemy zapisać Stary / Nowy Testament w całości:

Stary Testament w: Biblia Tysiąclecia, tł. Walenty Prokulski, Poznań 1973.

b) Jeśli chcemy podać księgę, z której korzystaliśmy:

Księga Wyjścia w: Biblia Tysiąclecia, tł. Walenty Prokulski, Poznań 1973.

- Jak zapisać prace zbiorowe w bibliografii maturalnej?

Jeśli korzystamy z artykułu pochodzącego z książki, w której każdy artykuł ma innego autora (tzw. praca zbiorowa), adres bibliograficzny powinien wyglądać następująco:

Imię i nazwisko autora artykułu +,+ Tytuł artykułu + w: + Tytuł całej książki +,+ Imię/imiona i nazwisko/a redaktorów całej książki +,+ miejsce wydania książki + rok wydania +,+ s. (strony na których znajduje się tekst) + .

Na przykład:

H. Polska, Już nie facebook, ale świetlica w: Polonistyka dziś, pod. red. A. Pilch i M. Rusek, Kraków 2009, s. 123-156.


- Co lepsze: kropka czy przecinek?

To, w jaki sposób dzielimy kolejne frazy w adresie bibliograficznym zależy od koncepcji, którą obierzemy. Trzeba się jej jednak trzymać! Nie możemy jednych adresów pisać z kropkami, a resztą z przecinkami.