Styl naukowy – jak napisać tekst naukowy?

księgaOtrzymałam dziś pytanie, którego autorka musi zmierzyć się z tematem wypracowania: Wyobraź sobie że jesteś naukowcem zajmującym się jakąś przedziwną dziedziną nauki napisz krótki tekst spełniający wymogi tekstu naukowego w którym przedstawisz wyniki swoich wyobrażonych badań i dokonań. Tekst naukowy napisany jest stylem formalnym. Oznacza to, że występuje w nim dużo terminów specjalistycznych, związanych z dziedziną nauki, której on dotyczy. Jest napisanych specyficzną odmianą języka literackiego, która służy najlpeszeniu oddaniu danej tematyki.

Styl naukowy – cechy:

- używanie terminów specjalistycznych
- tekst naukowy pisany jest obiektywnie, używając formy bezosobowej (uważa się, można uznać) albo w liczbie mnogiej (przejdźmy tera do kwesti następnej)
- tekst napisany jest jednoznacznie, zazwyczaj potwierdza lub obala założoną tezę
- co ważne, styl naukowy unika oceny (można napisać: jak udało nam się dowieść, teza ta jest prawdziwa; nie można napisać: uważam, że to głupie, dlatego się z tym nie zgadzam)
- formalność zakłada również brak wstawek emocjonalnych
- styl naukowy wymaga używania konkretnej formy, w której przeważają tezy, argumenty, przykłady i wnioski
- w pracach naukowych często cytuje się dzieła innych autorów, sygnalizuje się to użyciem przypisów.
Podobne posty

Jak napisać głos w dyskusji?

Jak napisać sprawozdanie?

Śpieszyć czy spieszyć?

Jak napisać legendę?

Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych?