Jak napisać plan ramowy lektury? – “Księga dżungli”

Plan ramowy to nic innego jak plan wydarzeń. Aby go stworzyć, wystarczy wypisać najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce w książce. Najważniejsze jest to, aby umieć dokonać wyboru. Najważniejsze wydarzenia to te, które wpływają na przebieg całej akcji i mają znaczenie dla fabuły. Takim wydarzeniem jest na przykład przygarnięcie Mowgliego przez wilki.

Plan ramowy to forma która rządzi się formalnymi wyznacznikami. Najważniejsze z nich to:

  1. Kolejne wydarzenia zapisujemy od punktów. Jeśli plan ma być bardzo dokładny, możemy też użyć podpunktów,
  2. Kolejne wydarzenia zapisujemy w formie równoważników zdań. Równoważnik zdania to taki rodzaj zapisu, w którym nie występuje czasownik. Na przykład: Odnalezienie Mowgliego przez wilki, a nie: Wilki odnajdują Mowgliego.

Przed napisaniem własnego planu, warto zobaczyć, jak powinien on wyglądać. Dlatego polecam zajrzenie do gotowego planu ramowego “Księgi dżungli”.
Podobne posty