Matura ustna z języka polskiego – PUNKTACJA

Ostatnio otrzymałam kilka pytań o to, jak wygląda punktacja z matury ustnej z języka polskiego. Pytacie o to, jak oceniana jest prezentacja maturalna, forma, w jakiej zostanie ona wygłoszona, rozmowa z komisją oraz materiały pomocnicze (np. prezentacja multimedialna).  Oto odpowiedź na te pytania. Mam nadzieję, że okaże się pomocna.

Punktacja – matura ustna z polskiego

Maksymalna ilość punktów wynosi 20 pkt.

1. Prezentacja – Za prezentację można otrzymać maksymalnie 5 punktów (25%). W punktacji tej bierze się pod uwagę sposób realizacji tematu (maksymalnie 3 pkt) oraz kompozycję (maksymalnie 2 pkt). Oznacza to, że aby otrzymać wysoką ilość punktów za prezentację musi być ona dobrze rozplanowana (aby zmieściła się w czasie) i ciekawie opracowana.


2. Rozmowa z egzaminatorem – Za rozmowę z egzaminatorem można uzyskać maksymalnie 7 punktów (35%). Maturzysta otrzymuje trzy pytania (otwarte), dotyczące tematyki związanej z prezentacją maturalną.

3. Język – Za wartości językowe, maturzysta może otrzymać maksymalnie 8 punktów (40%). Język, więc sposób wysławiania się egzaminowanego jest oceniany w obydwu częściach egzaminu.
Podobne posty

Koniec roku – koniec matur – koniec szkoły!

Jakie pytania zadaje komisja? – Matura z języka polskiego

Pytania komisji – prezentacja maturalna

Rola poety i poezji – pytania komisji – matura z polskiego

Pytania jakie zadaje komisja na maturze ustnej z polskiego