Matura pisemna z języka polskiego, choć ma większe znaczenie dla naszej przyszłości  i studiów, wzbudza o wiele mniejsze emocje niż prezentacja maturalna. “Jak wygląda ustna z języka polskiego” – to pytanie zadaje każdy maturzysta. Największe jednak emocje budzi to, jakie pytania zadaje komisja i jak się do nich przygotować.

Komisja to nie wróg

Komisja maturalna składa się z trzech osób – nauczycieli. Jeden z nich pochodzi spoza szkoły, do której uczęszczał “egzaminowany”. Członkowie maturalnej komisji nie są nastawieni negatywnie do uczniów, nie mają zamiaru ich “oblać”. Ich zadaniem jest wysłuchanie prezentacji maturalnej, rozmowa o niej i ocena. Trzeba pamiętać, że komisja na egzaminie z języka polskiego przez cały dzień słucha wypowiedzi uczniów. Trzeba przygotować prezentację maturalną w taki sposób, aby była ona ciekawa i chwytliwa, przykuwała uwagę komisji, która może być pod koniec zmęczona.

Jakie pytania?

Pytania do prezentacji maturalnej mogą być różne. Wszystko zależy od tego, jak nam poszło przy prezentowaniu. Czy powiedzieliśmy wszystko? Jakich materiałów dodatkowych użyliśmy? Czy przekonaliśmy do siebie egzaminatorów? Są jednak pytania standardowe, które zazwyczaj pojawiają się na maturze z języka polskiego.

Przede wszystkim trzeba przygotować odpowiedź na następujące pytania:

- Dlaczego wybrał/a Pan/Pani taki temat prezentacji maturalnej?

- Dlaczego wybrał/a Pan/Pani te a nie inne książki do omawiania tematu?

- Co w temacie prezentacji spodobało się Panu/Pani najbardziej?

- Jakie jeszcze inne lektury można omówić przy tym temacie prezentacji maturalnej?

Są to “standardy”, na które musimy znać odpowiedź. Im będzie bardziej przemyślana, tym lepiej nam pójdzie przy dyskusji na ten temat. Trzeba pokazać, że dobrze czujemy się w temacie naszej prezentacji maturalnej. 

Komisja może również pytać o:

- realizację motywu (z tematu prezentacji maturalnej) w innych epokach literackich, ogólnie, a również ogólnie, w całej literaturze

- literaturę podmiotu: szczegóły dotyczące lektur, które omawialiśmy (treść, forma, autor, motywy, problematyka w kontekście tematu prezentacji maturalnej)

- literaturę przedmiotu: (konkretne książki i artykuły, fragmenty, dopowiedzenia do autorów tekstów)

- dlaczego tak a nie inaczej przedstawiliśmy konkretny argument?

W prezentacjach o tematach związanych z językoznawstwem, może paść pytanie o podanie dodatkowych przykładów, wyjaśnienie definicji, itp.
Podobne posty

Jakie pytania zadaje komisja? – Matura z języka polskiego

Pytania komisji – prezentacja maturalna

Rola poety i poezji – pytania komisji – matura z polskiego

Pytania jakie zadaje komisja na maturze ustnej z polskiego

Pytania komisji – matura z polskiego – prezentacja maturalna