Kilka dni temu pisałam o tym, że wypracowanie z kluczem nie jest takie złe, jak je malują. Dziś o tym, jak takie wypracowanie należy pisać. Najważniejszą zasadą jest to, aby nie poddać się stresowi i panice, które mogą nas dopaść. Żeby zachować zimną krew, dobrze wcześniej opracować schemat pisania i wiedzieć, co w wypracowaniu maturalnym powinno się znaleźć.

Jak napisać dobre wypracowanie maturalne? Używając czegoś, co określę tutaj jak schemat wypracowania maturalnego. Według takiego właśnie planu, egzaminat0rzy punktują (lub nie punktują) wypracowania.

1. WSTĘP – język polski- matura pisemna

We wstępie wypracowania maturalnego musimy zawrzeć obowiązkowo: tytuł, autora, epokę, z której pochodzi dzieło, datę pierwszego wydania. Są to ogólne informacje o utworze, które, choć banalne, mogą przynieść nam wiele punktów.

2.ROZWINIĘCIE – wypracowanie maturalne

a) Przede wszystkim, na początku, umieszczamy fragment który został podany w arkuszu, musimy umiejscowić w utworze. Dobrym przykładem jest wypracowanie: Inwokacja z „Pana Tadeusza”- przeanalizuj i zinterpretuj fragment w odniesieniu do całej epopei.

b) Następnie przedstawiamy temat, który jest naszym zadaniem. Bardzo szczegółowo analizujemy fragment tekstu podany w poleceniu w arkuszu marutalnym. Punkt po punkcie, zdanie po zdaniu, wers po wersie analizujemy tekst źródłowy i opisujemy go.

b) Kolejnym etapem pisania wypracowania z polskiego jest podanie ogólnych wniosków z naszej pracy. Tu dobrym przykładem jest wypracowanie: Jagna z utworu Władysława Reymonta „Chłopi” jako postać tragiczna.

c) Skupiamy się, jeśli mamy takie polecenie, na środkach językowych. W wypracowaniu maturalnym powinniśmy uwzględnić takie kwestie jak: jakie środki stylistyczne występują w tekście? Jaką spełniają rolę w utworze? Tak jest w wypracowaniu na temat: Artyzm w utworze “Chłopi” W. Reymonta.

3.ZAKOŃCZENIE

W zakończeniu wypracowania maturalnego zapisujemy wnioski. Co ważne, nie mają to być parafrazy argumentów z rozwinięcia wypracowania maturalnego, ani zupełnie nowe informacje.
Podobne posty

Matura pisemna – wypracowanie maturalne z historii – jak pisać?

Jak pisać wypracowanie maturalne – matura pisemna – poziom rozszerzony

Jak pisać wypracowanie maturalne – matura pisemna – poziom podstawowy