Jak napisać wypracowanie maturalne z języka polskiego? Żeby napisać poprawne wypracowanie trzeba się do niego porządnie przygotować. Chodzi tu nie tylko o przygotowanie merytoryczne, ale również o to, aby działać zgodnie z logiką, o którą trudno, gdy włącza się stres. Wypracowanie z kluczem wymaga, żeby pisać je z rozwagą!

1. Po pierwsze, trzeba czytać dokładnie polecenia i pytania. Jednak czytanie nie wystarcza. Trzeba je jeszcze zrozumieć. Warto czytać polecenie dwa, trzy razy, zastanowić się nad nim, a dopiero później zacząć przygotowanie do pisania. Przykładowy temat: Opisz symbolikę „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie fragmentu dramatu. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o symbolikę wesela w „Weselu”, ale o przedstawienie symboli, które pojawiają się w dramacie Wyspiańskiego.

2. Po przeczytaniu i zrozumieniu polecenia zapisanego w trzeciej części arkusza egzaminacyjnego, musimy skupić się na dziele, o którym mamy pisać nasze wypracowanie maturalne. Po pierwsze, umiejscawiamy je w czasie i przestrzeni. Wypracowanie maturalne z języka polskiego wymaga znajomości epoki z której pochodzi lektura. Wypracowanie z „Wesela” umieszczamy w epoce Młodej Polski, opisujemy znaczenie symbolu dla tej epoki, a również określamy genezę powstania utworu. Na przykład, przy temacie: Ocena inteligencji w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, piszemy o inteligencji, jej znaczeniu w Polsce i w literaturze.

3. Wszelkie uwagi, które nam się nasuwają, notujemy w brudnopisie. Następnie zapisujemy plan wypracowania maturalnego na brudno. Jeśli mamy porównać dwa utwory, tak jak w temacie: Sąd nad Polską oraz sen o Polsce – „Pan Tadeusz” Mickiewicza oraz „Wesele” Wyspiańskiego – analiza porównawcza, dzielimy stronę na dwie części. Porównujemy utwory.

4. Klucz – wypracowanie maturalne… Teraz przyszła pora na zastanowienie. Przeglądamy plan, sprawdzamy, czy chcemy o czymś jeszcze napisać. Zastanawiamy się nad tym, co może znaleźć się w kluczu, za co dostaniemy dodatkowe punkty… Wypracowanie z kluczem nie jest takie trudne. Wystarczy pomyśleć – odpowiedzi nasuną się same.

5. Piszemy wypracowanie. Spokojnie, bez pośpiechu, tak, aby nasza praca maturalna była rzeczowa, ale ładnie napisana. Praca maturalna powinna zawierać:

* wstęp w wypracowaniu maturalnym – przedstawienie tematu, geneza utworu, określenie znaczenia symbolu

* rozwinięcie wypracowania maturalnego – argumentacja – analiza zdanie po zdaniu, wers po wersie. Musimy być dokładni!

* zakończenie – wypracowanie maturalne – czas na wnioski i błyskotliwe zakończenie.

6. Wszystko już napisane. Co teraz? Sprawdzamy błędy interpunkcyjne i stylistyczne. Poprawiamy (ale nie kreślimy). Wypracowania z polskiego to nie pole bitwy, ale porządny i estetyczny kawał tekstu.
Podobne posty

Jakie pytania zadaje komisja? – Matura z języka polskiego

Pytania komisji – prezentacja maturalna

Rola poety i poezji – pytania komisji – matura z polskiego

Pytania jakie zadaje komisja na maturze ustnej z polskiego

Pytania komisji – matura z polskiego – prezentacja maturalna