Opis bibliograficzny to zmora, która spędza sen z oka niejednemu maturzyście. Sporządzenie dokładnego i poprawnego opisu każdej książki jest trudne, a jeśli obok takich standardowych opisów, musimy umieścić w pracy źródło multimedialne, fragment muzyki czy stronę internetową, jest nam jeszcze trudniej.

Podstawowy zapis bibliograficzny opiera się na połączeniu:

Imię i Nazwisko autora + „tytuł dzieła” (kursywa) + miejsce wydania + data wydania + .

na przykład:

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009.

O. Tokarczuk, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, Kraków 2009.

W dzisiejszych bibliografiach zazwyczaj zapisuje się tytuł dzieła kursywą, tę też możliwość polecam. Co warto zapamiętać, informacje dotyczące książki spisujemy ze strony tytułowej, a nie z okładki. Jest to ważne dlatego, że informacje na okładce mogą nie zawierać całego tytułu (podtytułu) czy miejsca wydania.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

W przypadku pracy zbiorowej (pod redakcją), którą wykorzystujemy w całości, zapis wygląda następująco:

Tytuł książki + pod red. + Imię i Nazwisko redaktora + miejsce wydania + data wydania + .

na przykład:

“Jesień już Panie a ja nie mam domu” : Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, pod red. Grzegorza Jankowicza, Kraków 2001.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z PRACY ZBIOROWEJ

Jeśli wykorzystujemy tylko jeden tekst z danej pracy zbiorowej lub książki, schemat wygląda następująco:

Tytuł artykułu + Imię i Nazwisko autora artykułu + w: + Tytuł dzieła + pod. red. + Imię i nazwisko redaktora tomu + miejsce wydania + data wydania + numery stron, na których znajduje się artykuł + .

J. Kristeva, Słowo, dialog i powieść, w: Bachtin. Dialog. Język i Literatura, pod red. E. Czaplejewicza, E. Kasperskiego, Warszawa 1983, s. 123-145.

M.Bachtin, Typy słowa prozatorskiego, w: Problemy poetyki Dostojewskiego, w: tegoż, Warszawa 1970, s. 275-309.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z GAZETY

Artykuły z gazet i czasopism, z których korzystamy przy tworzeniu prezentacji maturalnej, również powinny być uwzględnione w bibliografii. Zapis wygląda następująco:

Imię i Nazwisko autora artykułu + Tytuł artykułu + „Tytuł gazety” (w cudzysłowie) + numer, zeszyt + strony, na których znajduje się dany artykuł + .

na przykład:

A. Złotny, Takie życie jakie czasy, “Polonistyka” 2002 nr 7, s. 20-59.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Chodzi tu o źródła takie jak Internet, płyty CD, zapisu muzyczne. Jeśli chcemy umieścić takie dzieło w naszej bibliografii, zapisujemy:

Imię i Nazwisko autora + Tytuł dzieła + [tu zapisujemy nośnik] + Data wydania + warunki dostępu (dla źródeł z Internetu) + .

Przykłady:

a) CD-ROM

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.0.3.16., Łódź 1998.

b) strona internetowa

J. Słowacki, Kordian [on-line], Skarbnica literatury polskiej, Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/kordian

c) Artykuł z gazety w internecie

Ł. Tischner, Gombrowicz pępkiem świata, „Tygodnik Powszechny” [online], 2004 nr 13, Dostępny w internecie: http://www.tygodnikpowszechny.com.pl/1234.html
Podobne posty

Pytania komisji maturalnej – pytania o bibliografię

Metamorfoza bohatera literackiego – bibliografia maturalna

Jak zapisać obraz w bibliografii maturalnej? – bibliografia maturalna